Week van de werkstress

Meer dan een miljoen mensen hebben last van stress op het werk. Dit kan leiden tot werkgerelateerde psychische ziektes of een burn-out. Deze week was het de Week van de Werkstress en stonden er meer dan honderd grote en kleine Nederlandse bedrijven stil bij werkstress en deelden hun aanpak en organiseerden activiteiten voor hun werknemers.

Vooral jonge werknemers hebben last van werkstress. De oorzaken hiervan zijn te hoge eisen, emotioneel zwaar werk en pesten. Docenten hebben het meest last van klachten die gepaard gaan met werkstress. Praten met collega’s lijkt de beste oplossing te zijn om het hoofd te bieden aan werkstress.

Op Facebook is een werkstresstest te vinden, waar je aan mee kunt doen.

Bron: Duurzameinzetbaarheid.nl & NOS

De landbouw heeft de meeste bedrijfsongevallen

Het CBS heeft een rapport gepubliceerd waarin staat beschreven wat de gevaarlijkste beroepen zijn. De landbouw, horeca en bouwnijverheid zijn de sectoren waarin de grootste kans is op een bedrijfsongeval.

Het afgelopen jaar hadden 6-7 op 100 mensen in deze sectoren te maken met letsel door een ongeval. Het gemiddelde over alle sectoren is 3,4. De helft van de gevallen leidt niet tot verzuim. Opvallend hierbij is dat het in de horeca vaak niet tot verzuim komt.

Bedrijfsongevallen kunnen ook leiden tot geestelijke letsel. Dit komt vaak voor in de zorg. Medewerkers worden bijvoorbeeld geschopt of gebeten. Lichamelijk letsel dat ernstig is, komt vaker voor dan geestelijk letsel dat ernstig is.

Bron: CBS

Cijfers over ziekteverzuim in Nederland

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd met betrekking tot het ziekteverzuim in Nederland. Het onderwijs en de zorg kenden in het tweede kwartaal van 2015 het hoogste verzuimpercentage, respectievelijk 4,9% en 4,8%. De horeca kent het laagste. Het verzuimpercentage in dit kwartaal is gelijk gebleven aan een jaar eerder, namelijk 3,7%.

Andere opvallende gegevens zijn dat 43 procent van de ondervraagden zichzelf ziek heeft gemeld in 2014. Gemiddeld meldden werknemers zich één keer per jaar ziek. De gemiddelde duur hiervan was zes dagen.

De overheid en industrie hadden de langste verzuimduur met respectievelijk 8,5 en 8,4 dagen. Bijna een kwart van de werknemers zei dat de ziekmeldingen kwamen door de omstandigheden op het werk. Bij de overheid heeft men echter aangegeven dat een op de vijf ziekmeldingen maar komt door werk.

Bron: CBS

Veel Nederlanders hebben slaapproblemen

Onderzoek van GfK heeft aangetoond dat 28 procent van de Nederlanders vorig jaar last heeft gehad van slaapproblemen. Het instituut heeft dit onderzoek uitgevoerd in 22 landen.

Er is een duidelijk verschil te zien tussen slaapproblemen, slapeloosheid en slaapstoornissen van mannen en van vrouwen. Bij de mannen kampte 19 procent hiermee en bij de vrouwen 36 procent.

Er is ook onderzocht welke gezondheidsproblemen het meest voorkomen. De eerste is verkoudheid (en keelpijn), de tweede is overbelasting van spieren en gewrichten en de derde zijn de genoemde slaapproblemen.

In de meeste landen hebben de mensen meer slaapproblemen. Zweden heeft het hoogste cijfer, daar hebben 41% van de mensen last van slaapproblemen. In Japan hebben de minste mensen er last van, maar 13%.

Bron: GfK

Stress kan mensen socialer maken

Onderzoekers van Universiteit van Freiburg hebben een aantal jaren geleden ontdekt dat stress mensen vriendelijker en behulpzaam kan maken. Dit druist in tegen de algemene opvatting dat stress eerder een negatief fenomeen is, ondanks dat “gezonde stress” ook bestaat.

Het onderzoek werd gedaan op basis van een Trier Social Stress Test en psychologische spellen. De TSST onderwerpt proefpersonen aan verschillende stressvolle situaties. De psychologische spellen daarna testten de sociaalheid van de gestreste groep en een groep die niet aan de TSST had meegedaan.

Het bleek dat de personen die de TSST hadden ondergaan, socialer waren dan de mensen die niet gestrest waren. Er is niet duidelijk waarom dit zo is, maar een theorie is dat gestrest mensen de neiging hebben om troost te zoeken bij anderen.

Bron: Kijk Magazine

Werkende senioren gezonder dan gepensioneerden

Uit een onderzoek van de Universiteit van Miami is naar voren gekomen dat senioren die doorgaan met werken minder kans hebben op een ernstige ziekte dan mensen die met pensioen gaan. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 83.000 gezondheidsdossiers van Amerikanen en deze personen zijn ook geïnterviewd.

Senioren die niet werkten, hadden in het onderzoek 49 procent meer kans op ernstige ziekten, zoals diabetes, kanker en hartfalen. Het merendeel van de werkende senioren, had een kantoorbaan. De senioren die met hun handen werkten, hadden zelfs minder kans op dergelijke ziekten dan de senioren met een kantoorbaan.

Tijdens andere onderzoeken zijn ook resultaten naar voren gekomen waaruit blijkt dat doorwerken gezonder is dan met pensioen gaan. Het is echter ook zo dat senioren juist moeten stoppen met werken door gezondheidsproblemen.

Bron: Preventing Chronic Disease

Onrustig zijn tijdens het zitten is goed voor je gezondheid

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Leeds en University College London zou het gezond zijn om te zitten friemelen in je stoel in plaats van helemaal stil te zitten. De risico’s die geassocieerd worden met lang stil zitten, zouden alleen gelden voor mensen die dit heel erg lang doen in plaats van onrustig te zitten en steeds van zitpositie veranderen.

Het onderzoek waaruit deze resultaten naar voren kwamen, is gedaan onder 35.000 vrouwen. Normaal gesproken heeft onrustigheid op de zitplek een negatief karakter, door de onbeleefdheidskwestie. Dit onderzoek laat zien dat er een positieve kant aan zit. Onrustig zitten is goed voor je. Er is nog wel vervolgonderzoek nodig.

Er is al onderzoek gedaan naar lang stilzitten op werk en de negatieve gevolgen die dat heeft. Hetzelfde geldt voor onderzoeken over pauzes nemen tijdens het lange zitten en de positieve effecten hiervan. Het was echter nog niet bekend dat onrustigheid op een zitplek positief is voor de gezondheid.

Bron: American Journal of Preventive Medicine

Half miljoen mensen gepest op werk

Bart Verkuil en Marc Molendijk hebben onderzocht wat pesten op het werk voor effecten heeft op de psychische gesteldheid van werknemers. Hierbij meldden ze ook dat 7,8 procent van de werkende bevolking weleens gepest wordt op het werk. Dat zijn dus een half miljoen mensen.

Het pesten is een vicieuze cirkel. Doordat het gebeurt, ontstaan er psychische klachten en deze zijn op zijn beurt weer een reden om gepest te worden. Het is noodzakelijk om dit aan te pakken, omdat veiligheid en het behoren tot een groep beide belangrijke behoeften zijn van de mens. Alle twee deze behoeften komen in het geding als er sprake is van pesterijen op het werk.

Bron: Nationale Zorggids

Werken van 9 tot 5 is een marteling

Als je voor 10 uur ‘s ochtends begint met werken is dat slecht voor je en daar kun je ziek van worden. Dit is de conclusie van een onderzoek aan de universiteit van Oxford.

De reden dat dit ongezond is, heeft te maken met je biologische klok. Een bepaald deel van je hersenen, de hypothalamus, vangt op wanneer je op natuurlijke wijze wakker wordt en niet je gezichtsvermogen. De hele wereld slaapt nu op basis van werktijden, terwijl dit tegen de natuur ingaat. Volgens de onderzoekers leidt de wereld dus aan een onnodig slaaptekort.

Vroeg opstaan zou zelfs schadelijk zijn voor verschillende delen van het lichaam. Het heeft invloed op de fysieke, emotionele en prestatiegerichte systemen. Bijvoorbeeld de lever en het hart ondervinden hier problemen van. Werkt jouw personeel van 9 tot 5 uur?

Bron: AD.nl

Wat kunnen we leren van de bedrijfskantine van Google?

Sinds Google kritiek kreeg op hun ongezonde assortiment aan voeding, hebben zij een aantal slimme veranderingen aangebracht in hun bedrijfskantine. Wat kunnen we als werkgever van het bedrijf leren?

Door kleine aanpassingen worden werknemers in de richting gezond eten geduwd, terwijl er ook ongezond eten ligt, voor wie af en toe wil zondigen na een stressvolle werkdag. Een greep uit de aanpassingen van Google:

  • Chocolade snacks hingen eerst op een toegankelijke plek, waar ze makkelijk te pakken waren. Deze plekken zijn nu veranderd naar moeilijk bereikbare plekken en binnen een week nam de consumptie van M&M’s met 9% af.
  • De salades staan nu aan het begin van de kantine, waardoor men sneller is geneigd om daarmee hun bord te vullen, terwijl de desserts onopvallend achterin liggen.
  • De borden zijn kleiner gemaakt, waardoor men minder opschept.
  • De verschillende gezondheidsniveaus van voedsel zijn gelabeld met kleuren, zodat in één oogopslag te zien is welke etenswaren gezond zijn.
  • Alle ongezonde etenswaren staan er alleen nog in kleine porties. Als ze er veel van willen eten, moeten ze dus iets meer moeite doen. Volgens onderzoek is dit effectief.
  • In plaats van naar de kraan te moeten lopen naar een beker en makkelijk ongezond drinken in de koelkast te zetten, staan de ongezonde dingen nu onderin de koelkast. Flessen met water staan nu op ooghoogte in de koelkast, waardoor men eerder geneigd is die te pakken.

Houd je ook rekening met gezondheid in de bedrijfskantine?

Bron: Culy.nl