Nederlandse werknemers hebben meer stress

In een onderzoek naar het energieniveau van werkend Nederland is naar voren gekomen dat Nederlandse werknemers minder energie hebben dan twee jaar geleden. Er zijn echter ook uitzonderingen.

Er zijn verschillende redenen dat de werknemers minder energie hebben en meer stress ervaren. Ze staan meer onder druk, de prestatielat is hoger gelegd en er moet harder gewerkt worden. Harder werken loont niet, omdat door de stress en het gebrek aan energie hun prestatievermogen omlaag gaat. Het aantal werknemers dat onder druk staat is zelfs toegenomen met 26% vergeleken met twee jaar geleden.

De werkomgeving waarin veel werknemers zich bevinden, wordt gekenmerkt door het behalen van korte termijndoelen en oplossen van dagelijkse problemen. Ook gaat eigenbelang boven samenwerking en ontstaan er regelmatig spanningen en frustraties. 39% van de werknemers geeft aan werkzaam te zijn in een dergelijke omgeving.

Er zijn ook positieve trends zichtbaar. Ruim de helft van de senioren boven de 50 jaar geeft aan in een goede werkomgeving te zitten. Werknemers in de zorg-, onderwijs, installatie- en ICT-sectoren geven aan bovengemiddeld energiek te zijn.

Bron: Managers Online

Twee belangrijke redenen om meer te slapen

Iedereen weet dat slaap goed voor je is om verschillende redenen. Tijdens het sporten krijgt het lichaam bijvoorbeeld een impuls dat het sterker moet worden, maar pas tijdens het slapen gebeuren de processen, zoals spieropbouw. Hier volgen twee redenen om meer te slapen.

Eén van de belangrijkste hormonen in het lichaam is het groeihormoon. Dit hormoon is van invloed op verschillende processen binnen het lichaam, onder andere gewichtsverlies, spieropbouw, het immuunsysteem en de elasticiteit en stevigheid van de huid. Alles wat de hoeveelheid groeihormonen op een natuurlijke manier laat toenemen is eigenlijk goed voor je. Slaap heeft een directe link met de aanmaak van dit hormoon. Als je onvoldoende slaapt, maakt je lichaam minder van groeihormonen aan, waardoor je bijvoorbeeld minder goed kunt presteren op het gebied van sport.

Naast de aanmaak van groeihormonen heeft onderzoek aangetoond dat slaap ook een stimulerende werking heeft op de aanmaak van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn stoffen in de hersenen die signalen versturen tussen zenuwcellen. Zij regelen een aantal fysieke en emotionele processen in het lichaam, waaronder mentale prestaties, emotionele toestanden en pijnreacties. Het is zelfs zo dat neurotransmitters bij bijna alle lichaamsfuncties direct betrokken zijn of er anders invloed op uitoefenen. Als je niet genoeg slaapt, wordt de aanmaak van neurotransmitters verstoord en presteer je op verschillende fysieke en mentale gebieden ook minder.

Kortom, slaap is erg belangrijk voor je, zowel lichamelijk als geestelijk. Als je voldoende slaapt, presteer je beter op zowel je werk als in het algemeen.

Bron: Dreams

 

Werkgerelateerde mails krijgen na werktijd zorgt voor stress

Psychologen van de Universiteit van Hamburg hebben een onderzoek gedaan onder 132 werknemers binnen 13 organisaties. Hierbij hebben ze ontdekt dat 24/7 bereikbaar zijn voor werk zorgt voor een verhoogd stressniveau.

De onderzochte werknemers kregen gedurende acht dagen een enquête om in te vullen. Van deze acht dagen bevonden ze zich vier dagen op werk en vier dagen niet. Daarnaast werd van de helft van de werknemers speeksel afgenomen om het te testen op het stresshormoon cortisol.

Het bleek dat de werknemers niet alleen tijdens werktijd, maar ook er buiten gestrest waren. Zowel de speekseltest als de enquête gaven aan dat de werknemers dit zo hebben ervaren. Dit bleek te komen door de voortdurend binnenkomende werkgerelateerde berichten en de angst om niet bereikbaar te zijn.

Bron: MT.nl

Langdurig zitten verhoogd mogelijk kans op diabetes type 2

Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht hebben onderzocht wat het verband is tussen langdurig zitten en diabetes type 2. Hierbij hebben ze ontdekt dat het zo kan zijn dat elk extra uur dat je op een dag zit, kan leiden tot 22% meer kans op diabetes type 2.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.497 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar oud. Daarvan was 52 procent man. De proefpersonen werden gedurende acht dagen gevolgd met meetapparatuur om hun zitgedrag te meten. Door middel van een glucosetolerantietest werd hun diabetesstatus bepaald.

Het bleek dat bijna de helft van de deelnemers een verminderde suikerstofwisseling of diabetes type 2 had, respectievelijk 15,5 en 28,6 procent. De proefpersonen met diabetes type 2 zaten 26 minuten per dag langer dan gezonde personen. Hiermee waren zij de groep die de langste tijd per dag zittend doorbracht.

Bron: Nu.nl

Zelfs kwartiertje beweging per dag verlaagt kans op vroegtijdige dood

Zelfs een kwartiertje bewegen per dag verlaagt de kans op vroegtijdig overlijden. Kort intensief sporten is ook goed voor de gezondheid en zelfs acht minuten is al genoeg voor een merkbaar effect.

Onderzoekers van het Radboudumc en Hartford Hospital hebben deze resultaten uit hun studie in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA gepubliceerd. Licht intensieve beweging heeft een positief effect op de preventie van een verscheidenheid aan aandoeningen.  Dit zijn aandoeningen zoals diabetes, depressie en coronaire hartziekten. Onder licht intensief bewegen worden activiteiten verstaan zoals fietsen of stevig wandelen.

Er wordt aangeraden om elke dag minstens dertig minuten licht intensief te bewegen of wekelijks 75 minuten hoog intensief te sporten. In 2014 deed ongeveer de helft van de Nederlanders dit. De onderzoekers wilden weten of er een minimum aan beweging is voor positieve effecten voor de gezondheid en daarom hebben ze deze studie gedaan.

Bron: Nu.nl

Gelukkig zijn zorgt niet voor langer leven

Door gelukkig te zijn leef je niet langer en door ongelukkigheid leef je ook niet korter. Een studie onder een miljoen vrouwen heeft dit aangetoond.

Veel mensen geloven erin dat een ongelukkig bestaan door werk- of relatieproblemen ervoor kan zorgen dat je minder lang leeft. Er zijn zelfs onderzoeken verschenen die dit ondersteunen. In een recente grote studie is echter aangetoond dat een slechte gezondheid kan zorgen voor ongelukkigheid, maar dat dit andersom niet het geval is. In de tien jaar dat het onderzoek liep, is er geen verband gevonden dat ongelukkig zijn een effect heeft op de lengte van je leven. Het kan wel zo zijn dat ongelukkig zijn ervoor zorgt dat je eerder ongezond gedrag vertoont, maar op zichzelf heeft het geen effect.

Het onderzoek is onderdeel van het grote “UK Million Women” onderzoek, waarbij ook onder andere borstkanker wordt onderzocht. Dit onderzoek is in 1996 van start gegaan en de vrouwen die meedoen worden regelmatig uitgebreid ondervraagd en tot op de dag van vandaag gevolgd. De Universiteit van Oxford voert het onderzoek uit.

Bron: The Guardian

Verklaring voor snel aankomen na het afvallen

Afvallen is belangrijk voor de gezondheid en Nederlandse onderzoekers hebben een nieuwe ontdekking gedaan over dit proces. De Universiteit van Maastricht heeft ontdekt dat vetcellen stress ervaren na het afvallen, waardoor ze sneller nieuwe vetdeeltjes opnemen. Hierdoor komen veel mensen weer snel aan na het afvallen.

In een eerder onderzoek werd al ontdekt dat vetcellen moeilijk hun vetdeeltjes loslaten, maar het was toentertijd niet duidelijk waarom. Het is nu duidelijk geworden dat het door cel-stress komt. De cellen willen deze stress zo snel mogelijk kwijtraken en dit gebeurt wanneer er nieuwe vetdeeltjes worden opgenomen.

Bron: Universiteit van Maastricht

Vermoeidheid op de werkvloer is een probleem

Er wordt door bedrijven over het algemeen weinig aandacht besteed aan de gevaren van vermoeidheid op het werk. Vermoeidheid heeft echter grote gevolgen voor de gezondheid, veiligheid en productiviteit op de werkvloer.

Dat vermoeidheid gevaarlijk kan zijn, is in tal van onderzoeken bewezen. Australische onderzoekers kwamen erachter dat de symptomen overeenkomen met dronkenschap. Werknemers die 19 uur wakker zijn, hebben vergelijkbare symptomen met iemand met een bloedalcoholgehalte van 0,05%. Na 24 uur wordt dit zelfs ongeveer 0,1%, wat het wettelijke erkende niveau van dronkenschap is. Een ander onderzoek heeft aangetoond dat de lengte van een werkdag een direct verband heeft met de kans op een ongeluk. Na een werkdag van 10 uur neemt deze kans met zelfs 90% toe.

Een belangrijke oorzaak voor vermoeidheid bij werknemers zijn ploegendiensten, omdat het bioritme zich niet kan aanpassen. Een andere belangrijke factor is licht. Moderne werkplekken zijn vaak te donker en ’s avonds heeft men door het gebruik van beeldschermen veel toegang tot licht. Hierdoor raakt de biologische klok in de war. Vermoeidheid komt in Nederland veel voor: 22% van de werkbevolking geeft aan hier last van te hebben.

Het is dus belangrijk dat werkgevers aandacht geven aan dit probleem. Dit kan door de werknemers bewust te maken van de risico’s en door aanpassingen op de werkvloer, zoals goed verlichte werkruimtes. Werknemers kunnen zelf stappen nemen door de blootstelling aan licht in de avonduren te verminderen.

Bron: NVVK Info

Bewegen met overgewicht ongezonder dan niet bewegen en slank

Onderzoekers in Zweden hebben 30 jaar lang 1,3 miljoen mannen gevolgd en hebben een interessante ontdekking gedaan. Mensen die overgewicht hebben maar veel bewegen, hebben een veel grotere kans om vroegtijdig te overlijden dan slanke mensen die weinig bewegen.

Er bestond het idee dat je gezond kan blijven ondanks je overgewicht, als je maar genoeg beweegt. Een aantal onderzoeken ondersteunden dit idee zelfs. Dit blijkt niet waar te zijn en slank zijn is de belangrijkste factor voor een lang en gezond leven. Mensen met overgewicht die veel bewegen hebben zelfs 30% meer kans op een vroegtijdige dood dan slanke mensen die weinig bewegen.

Overgewicht is dus een groot probleem en om deze reden wordt de suikertaks in veel landen ook een punt op de agenda. Als werkgever is het dus verstandig om te investeren in de vitaliteit van werknemers, omdat gezonde werknemers niet alleen productiever zijn, maar ook langer gezond door kunnen werken en het het risico op verzuim vermindert.

Bron: Telegraph

Vebego start met Brightr voor medewerkersvitaliteit

Binnenkort gaat Vebego aan de slag met Brightr. Vebego is een internationaal opererend familiebedrijf met 40.000 medewerkers. Zij is actief in de facility services, Products & Systems en de gezondheidszorg. De landen waarin het bedrijf opereert zijn Nederland, Duitsland, België en Zwitserland. Julie van Tuijl, projectmanager bij Vebego, licht Vebego’s visie op vitaliteitsmanagement toe en legt uit waarom ze juist voor Brightr hebben gekozen.

Duurzame organisatie

Duurzaamheid zit in het bloed van de organisatie. Als sinds de oprichting van Hago, het eerste bedrijf van Vebego, in 1943 ligt er een sterke nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandacht voor mensen, zowel binnen als buiten het bedrijf, werd door oprichter Ton Goedmakers gezien als het recept voor zakelijk succes. Dit komt nog steeds terug in het hedendaagse personeelsbeleid.

“Vebego staat voor een grote uitdaging: het personeelsbestand krimpt en de populatie vergrijst. Investeren in de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers is om die reden van groot belang voor een duurzaam personeelsbestand,” aldus Julie. Vebego investeert al lange tijd in duurzame inzetbaarheid en sinds 2013 ook in vitaliteit met het programma “Gezond Vebego”. “Een tevreden, gezonde en vitale medewerker levert betere kwaliteit en een hogere productiviteit en dat heeft vervolgens een positief effect op de klant.” Uiteindelijk plukt ook de klant de vruchten van een vitale medewerker.

De organisatie ziet duurzaamheid als een rond verhaal. Het begint bij de medewerkers. “Vooruitgang start bij onze mensen. Wij geloven in het duurzaam ontwikkelen van onze mensen. Een deel van onze winst komt altijd weer terug in de ontwikkeling van hen.”

De keuze voor Brightr

Waarom heeft Vebego voor Brightr gekozen? “Brightr is een vitaliteitsprogramma gericht op het verbeteren van de geestelijke veerkracht, het creëren van gezonde gewoonten en het verbeteren van de creativiteit en productiviteit van medewerkers. Brightr stimuleert het aannemen van een gezondere leefstijl. Zodoende richt het zich op de langere termijn en dat heeft invloed op de grootte van het te bereiken effect. Dit sluit naadloos aan op de doelstellingen van Vebego en past in het programma “Gezond Vebego,” legt Julie uit. “Daarnaast vinden we de challenges interessant. Ondanks dat hier op zichzelf staande apps voor zijn, zit er bij Brightr een lange termijn gedachte achter, namelijk dat je stap voor stap werkt naar een duurzame gedragsverandering, dat geldt niet voor alle apps.

Vebego verwacht verschillende positieve effecten van het Brightr programma. “Als de medewerkers een gezondere leefstijl aannemen, vermindert dit het ziekteverzuim, verloop en de werkdruk. Tevens zal de productiviteit en de tevredenheid toenemen en dat heeft vervolgens een positief effect op de tevredenheid van de klant.

Verantwoordelijkheid voor vitaliteit

Als er gevraagd wordt naar de verdeling van verantwoordelijkheid tussen werkgever en medewerker met betrekking tot vitaliteit zegt Julie: “Als werkgever kun je op het gebied van vitaliteit twee dingen doen: niets doen of als goede werkgever vanuit een intrinsieke motivatie een pro actief beleid voeren dat goed is voor mens en bedrijf. Vebego heeft voor dit laatste gekozen. Als werkgever kun je de medewerker hierin faciliteren, echter het is aan de medewerker zelf of deze hierin de verantwoordelijkheid neemt.”

Vebego hecht dus veel waarde aan de medewerkers en ziet hen als de belangrijkste factor in de dienstverlening die het bedrijf aanbiedt. Vebego geeft hen de gelegenheid om te ontwikkelen en op het gebied van vitaliteit binnenkort met behulp van Brightr. Het vitaliteitsbeleid is gericht op een duurzame verandering van gedrag en richt zich dus op de lange termijn.