Korte werkdagen zorgen voor meer productiviteit

Vanuit verschillende hoeken komen geluiden dat korte werkweken bevorderend zijn voor de productiviteit. Twee van deze geluiden zijn afkomstig van Stewart Butterfield van zakelijke chatapp Slack en wetenschapper Cal Newport.

Volgens Butterfield zijn werknemers veel effectiever als zij om half zes naar huis gaan, maar wel hard werken gedurende de tijd dat ze op kantoor aanwezig zijn. Dit komt doordat mensen volgens hem maar 6 tot 8 uur actief kunnen nadenken op een dag.

Cal Newport is dit met hem eens. Hij noemt een korte tijd geconcentreerd werken “diep werk”. De grootste vijand van dit diep werk is volgens hem afleiding. Hier vallen onder andere e-mail en Facebook onder. Iemand moet zich compleet op één taak kunnen richten voor de beste resultaten.

Bron: Algemeen Dagblad

Steekproef: Nederlandse bedrijven doen te weinig aan hoge werkdruk

De Inspectie SZW vindt dat Nederlandse bedrijven hoge werkdruk slecht aanpakken. Om deze reden moeten werkgevers, werknemers en deskundigen samen aan de slag gaan om dit probleem effectiever tegen te gaan.

De inspectie heeft 81 organisaties onderzocht. Hierbij keken ze naar twee dingen, namelijk of de oorzaken van de hoge werkdruk bekend waren en of de bedrijven genoeg deden om dit te voorkomen. Er werden in totaal 102 overtredingen gevonden bij 54 bedrijven.

Een hoge werkdruk is niet het enige waar de bedrijven weinig aan doen. Ook zijn de arbeidstijden te lang en schiet voorlichting tegen agressie tekort. Daarnaast zijn werkplekken onveilig en wordt de fysieke belasting van werknemers slecht beoordeeld.

Bron: De Telegraaf

Waarom werkt PostNL met Brightr aan de vitaliteit van de werknemers?

PostNL vindt de ontwikkeling van de werknemers belangrijk, zowel op professioneel als vitaal gebied. PostNL is al langer bezig met het thema vitaliteit in de vorm van e-learning cursussen en opleidingen. Door in samenwerking met het O&O fonds Post & Koeriers een pilot met Brightr te starten, wil het bedrijf de werknemers echt in beweging krijgen.

Tijdens de pilot met Brightr bij PostNL strijden twee groepen werknemers uit Roosendaal en Breda tegen elkaar. Dit doen ze op het gebied van lichaamsbeweging, slaap en mentale weerbaarheid. Op basis van de groepsscore reizen ze virtuele kilometers rond de wereld. Het team dat als eerst de wereld rond reist, wint.

Mirjam van Lunen, verantwoordelijk voor het vitaliteitsbeleid binnen PostNL, is van mening dat werken aan vitaliteit positief moet bijdragen aan het leven van de werknemer. “Een belangrijk doel van de pilot is om te zien hoe de werknemers hier tegenover staan. Het belangrijkste is dat de werknemers er plezier in hebben en bewust worden van de voordelen van gezonder leven.”

Brian Veerkamp van Wecreate Consulting adviseert PostNL in opdracht van het O&O fonds Post & Koeriers. Hij is het met Mirjam eens en voegt toe: “Daarnaast is het voor de gehele sector belangrijk dat mensen gebonden blijven aan het werk. Het is ook in het belang van de werknemers zelf dat zij gezond blijven, want iedereen moet straks langer doorwerken. Hier willen wij graag in faciliteren.”

Dit brengt ons op de volgende vraag, namelijk hoe ziet PostNL de verdeling van de verantwoordelijkheid omtrent gezond gedrag? Mirjam: “Wij zeggen niet dat de werknemer ‘s ochtends een boterham moet eten. De privétijd is echt van de werknemer zelf. Echter, we snappen wel het belang van gezond leven en we willen de werknemer hierin ondersteunen. Daarom helpen we de werknemer bewust te worden en bieden we handvatten aan om op een leuke manier aan de slag te gaan met vitaliteit.”

Maar op het eerste gezicht lijkt postbezorger een heel gezond beroep, zeker vergeleken met werknemers die de hele dag op een kantoor werken. Je kunt je dus afvragen waarom investeren in vitaliteit dan toch zo belangrijk is. “Postbezorgers hebben veel te maken met veranderingen en dat vraagt om aanpassingsvermogen. Hier komt een stukje mentale weerbaarheid bij kijken.” aldus Mirjam.

Ook Brian vindt het mentale aspect een belangrijk punt: “Binnen duurzame inzetbaarheid hebben we twee belangrijk begrippen: De eerste is ‘fit’. Dit staat voor lichamelijk fit, maar ook voor “passend”. Het tweede begrip is ‘bewegen’. Hierbij gaat het om fysiek en mentaal in beweging blijven. Waarbij fysiek belangrijk is voor de gezondheid en het mentale aspect betrekking heeft op de loopbaan van de werknemer (namelijk om geboeid te blijven door het werk).”

Een werknemer moet zich op zijn plek voelen binnen het bedrijf en voelen dat hij het werk aankan. Brian vervolgt: “We hebben voor de pilot begon een 0-meting gedaan en daarin gaven werknemers aan persoonlijke doelstellingen te hebben om bijvoorbeeld af te vallen. Er is binnen de sector dus ook behoefte aan een fysiek gezonder leven.”

Brightr is één van de drie pilots waar PostNL momenteel mee experimenteert. “Het doel van de pilots is om te kijken of onze werknemers interesse hebben in deze vorm van ondersteuning. En natuurlijk willen we zien welke pilot het beste werkt.” zegt Mirjam. Brian: “Het verbeteren van de vitaliteit is niet direct een doel op deze korte termijn, maar we willen wel een stukje bewustzijn creëren bij de werknemers. Hier begint het uiteindelijk mee.”

Mirjam van Lunen
Mirjam van Lunen, PostNL
Brian Veerkamp
Brian Veerkamp, Wecreate Consulting

Zo krijg je genoeg beweging op werk

Veel mensen werken op kantoor en zitten daardoor lang stil. Lang stilzitten gaat gepaard met een verhoog risico op diabetes type 2 en andere chronische ziektes. Wat kun je doen om meer beweging te krijgen?

Een voor de hand liggende manier is de trap nemen in plaats van de lift. Er zijn echter ook andere dingen die je kunt doen. Maak een wandeling tijdens de pauze met je collega’s. Op deze manier leer je ze ook beter kennen! Vergader je vaak? Dit kun je ook staand doen! Als je met de auto naar werk gaat, beweeg je ook minder dan als je het openbaar vervoer gebruikt. Je kunt je auto verder weg parkeren om toch wat extra beweging te krijgen. Het zou het mooist zijn om natuurlijk op je fiets naar werk te gaan.

Het is het best om elk half uur even op te staan als je de hele dag achter de computer zit. In plaats van interne mails te sturen kun je ook iets face-to-face vragen aan je collega. Als je regelmatig iets te drinken haalt, kom je ook meer in beweging en het is tegelijkertijd natuurlijk belangrijk om genoeg water te drinken!

Bron: Gezondheidsnet

Traplopen wordt weinig gestimuleerd door werkgever

Twee weken geleden hadden we het over de Nationale Traploopweek. In het kader van die week heeft het Diabetes Fonds een onderzoek laten doen naar het stimuleren van traplopen door werkgevers. Het blijkt dat er op de werkvloer vooral de voorkeur wordt gegeven aan de lift.

Driekwart van de Nederlanders wordt niet door hun werkgever gestimuleerd om de trap te nemen. Het is belangrijk dat werkgevers beweging onder werknemers stimuleren, omdat werknemers in ons land gemiddeld 7,1 uur per dag zitten. Mogelijke manieren om meer te bewegen op het werk zijn bijvoorbeeld wandelen tijdens de lunch of staand werken. Dit kan de werkgever stimuleren en faciliteren. Het onderzoek, uitgevoerd door GfK, vond plaats onder 1.140 werknemers van achttien jaar en ouder.

Op de vraag waarom werknemers vaak de lift nemen, antwoordden de werknemers als volgt:

Bron: GfK

Langdurig zitten verhoogd mogelijk kans op diabetes type 2

Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht hebben onderzocht wat het verband is tussen langdurig zitten en diabetes type 2. Hierbij hebben ze ontdekt dat het zo kan zijn dat elk extra uur dat je op een dag zit, kan leiden tot 22% meer kans op diabetes type 2.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 2.497 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar oud. Daarvan was 52 procent man. De proefpersonen werden gedurende acht dagen gevolgd met meetapparatuur om hun zitgedrag te meten. Door middel van een glucosetolerantietest werd hun diabetesstatus bepaald.

Het bleek dat bijna de helft van de deelnemers een verminderde suikerstofwisseling of diabetes type 2 had, respectievelijk 15,5 en 28,6 procent. De proefpersonen met diabetes type 2 zaten 26 minuten per dag langer dan gezonde personen. Hiermee waren zij de groep die de langste tijd per dag zittend doorbracht.

Bron: Nu.nl

Vermoeidheid op de werkvloer is een probleem

Er wordt door bedrijven over het algemeen weinig aandacht besteed aan de gevaren van vermoeidheid op het werk. Vermoeidheid heeft echter grote gevolgen voor de gezondheid, veiligheid en productiviteit op de werkvloer.

Dat vermoeidheid gevaarlijk kan zijn, is in tal van onderzoeken bewezen. Australische onderzoekers kwamen erachter dat de symptomen overeenkomen met dronkenschap. Werknemers die 19 uur wakker zijn, hebben vergelijkbare symptomen met iemand met een bloedalcoholgehalte van 0,05%. Na 24 uur wordt dit zelfs ongeveer 0,1%, wat het wettelijke erkende niveau van dronkenschap is. Een ander onderzoek heeft aangetoond dat de lengte van een werkdag een direct verband heeft met de kans op een ongeluk. Na een werkdag van 10 uur neemt deze kans met zelfs 90% toe.

Een belangrijke oorzaak voor vermoeidheid bij werknemers zijn ploegendiensten, omdat het bioritme zich niet kan aanpassen. Een andere belangrijke factor is licht. Moderne werkplekken zijn vaak te donker en ’s avonds heeft men door het gebruik van beeldschermen veel toegang tot licht. Hierdoor raakt de biologische klok in de war. Vermoeidheid komt in Nederland veel voor: 22% van de werkbevolking geeft aan hier last van te hebben.

Het is dus belangrijk dat werkgevers aandacht geven aan dit probleem. Dit kan door de werknemers bewust te maken van de risico’s en door aanpassingen op de werkvloer, zoals goed verlichte werkruimtes. Werknemers kunnen zelf stappen nemen door de blootstelling aan licht in de avonduren te verminderen.

Bron: NVVK Info

Vebego start met Brightr voor medewerkersvitaliteit

Binnenkort gaat Vebego aan de slag met Brightr. Vebego is een internationaal opererend familiebedrijf met 40.000 medewerkers. Zij is actief in de facility services, Products & Systems en de gezondheidszorg. De landen waarin het bedrijf opereert zijn Nederland, Duitsland, België en Zwitserland. Julie van Tuijl, projectmanager bij Vebego, licht Vebego’s visie op vitaliteitsmanagement toe en legt uit waarom ze juist voor Brightr hebben gekozen.

Duurzame organisatie

Duurzaamheid zit in het bloed van de organisatie. Als sinds de oprichting van Hago, het eerste bedrijf van Vebego, in 1943 ligt er een sterke nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandacht voor mensen, zowel binnen als buiten het bedrijf, werd door oprichter Ton Goedmakers gezien als het recept voor zakelijk succes. Dit komt nog steeds terug in het hedendaagse personeelsbeleid.

“Vebego staat voor een grote uitdaging: het personeelsbestand krimpt en de populatie vergrijst. Investeren in de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers is om die reden van groot belang voor een duurzaam personeelsbestand,” aldus Julie. Vebego investeert al lange tijd in duurzame inzetbaarheid en sinds 2013 ook in vitaliteit met het programma “Gezond Vebego”. “Een tevreden, gezonde en vitale medewerker levert betere kwaliteit en een hogere productiviteit en dat heeft vervolgens een positief effect op de klant.” Uiteindelijk plukt ook de klant de vruchten van een vitale medewerker.

De organisatie ziet duurzaamheid als een rond verhaal. Het begint bij de medewerkers. “Vooruitgang start bij onze mensen. Wij geloven in het duurzaam ontwikkelen van onze mensen. Een deel van onze winst komt altijd weer terug in de ontwikkeling van hen.”

De keuze voor Brightr

Waarom heeft Vebego voor Brightr gekozen? “Brightr is een vitaliteitsprogramma gericht op het verbeteren van de geestelijke veerkracht, het creëren van gezonde gewoonten en het verbeteren van de creativiteit en productiviteit van medewerkers. Brightr stimuleert het aannemen van een gezondere leefstijl. Zodoende richt het zich op de langere termijn en dat heeft invloed op de grootte van het te bereiken effect. Dit sluit naadloos aan op de doelstellingen van Vebego en past in het programma “Gezond Vebego,” legt Julie uit. “Daarnaast vinden we de challenges interessant. Ondanks dat hier op zichzelf staande apps voor zijn, zit er bij Brightr een lange termijn gedachte achter, namelijk dat je stap voor stap werkt naar een duurzame gedragsverandering, dat geldt niet voor alle apps.

Vebego verwacht verschillende positieve effecten van het Brightr programma. “Als de medewerkers een gezondere leefstijl aannemen, vermindert dit het ziekteverzuim, verloop en de werkdruk. Tevens zal de productiviteit en de tevredenheid toenemen en dat heeft vervolgens een positief effect op de tevredenheid van de klant.

Verantwoordelijkheid voor vitaliteit

Als er gevraagd wordt naar de verdeling van verantwoordelijkheid tussen werkgever en medewerker met betrekking tot vitaliteit zegt Julie: “Als werkgever kun je op het gebied van vitaliteit twee dingen doen: niets doen of als goede werkgever vanuit een intrinsieke motivatie een pro actief beleid voeren dat goed is voor mens en bedrijf. Vebego heeft voor dit laatste gekozen. Als werkgever kun je de medewerker hierin faciliteren, echter het is aan de medewerker zelf of deze hierin de verantwoordelijkheid neemt.”

Vebego hecht dus veel waarde aan de medewerkers en ziet hen als de belangrijkste factor in de dienstverlening die het bedrijf aanbiedt. Vebego geeft hen de gelegenheid om te ontwikkelen en op het gebied van vitaliteit binnenkort met behulp van Brightr. Het vitaliteitsbeleid is gericht op een duurzame verandering van gedrag en richt zich dus op de lange termijn.

Week van de werkstress

Meer dan een miljoen mensen hebben last van stress op het werk. Dit kan leiden tot werkgerelateerde psychische ziektes of een burn-out. Deze week was het de Week van de Werkstress en stonden er meer dan honderd grote en kleine Nederlandse bedrijven stil bij werkstress en deelden hun aanpak en organiseerden activiteiten voor hun werknemers.

Vooral jonge werknemers hebben last van werkstress. De oorzaken hiervan zijn te hoge eisen, emotioneel zwaar werk en pesten. Docenten hebben het meest last van klachten die gepaard gaan met werkstress. Praten met collega’s lijkt de beste oplossing te zijn om het hoofd te bieden aan werkstress.

Op Facebook is een werkstresstest te vinden, waar je aan mee kunt doen.

Bron: Duurzameinzetbaarheid.nl & NOS

Werkende senioren gezonder dan gepensioneerden

Uit een onderzoek van de Universiteit van Miami is naar voren gekomen dat senioren die doorgaan met werken minder kans hebben op een ernstige ziekte dan mensen die met pensioen gaan. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 83.000 gezondheidsdossiers van Amerikanen en deze personen zijn ook geïnterviewd.

Senioren die niet werkten, hadden in het onderzoek 49 procent meer kans op ernstige ziekten, zoals diabetes, kanker en hartfalen. Het merendeel van de werkende senioren, had een kantoorbaan. De senioren die met hun handen werkten, hadden zelfs minder kans op dergelijke ziekten dan de senioren met een kantoorbaan.

Tijdens andere onderzoeken zijn ook resultaten naar voren gekomen waaruit blijkt dat doorwerken gezonder is dan met pensioen gaan. Het is echter ook zo dat senioren juist moeten stoppen met werken door gezondheidsproblemen.

Bron: Preventing Chronic Disease