Eén op zes werknemers heeft last van slaapproblemen

Marktonderzoeker TNS Nipo heeft met behulp van een online-enquête onder 3400 Nederlanders het slaapgedrag van werknemers onderzocht. Het blijkt dat maar liefst een op de zes werknemers lijdt aan serieuze slaapproblemen.

Twee derde van de werknemers met slaapproblemen functioneert hierdoor minder goed op werk. De helft van de werknemers lijdt aan concentratie problemen. Ongeveer een kwart maakt fouten door het gebrek aan slaap.

De redenen voor de slaapproblemen zijn vaak werkgerelateerd. 49 procent heeft slapeloze nachten door zorgen over hun baan. Ze werken te veel of kunnen het werk niet loslaten, waardoor ze niet voldoende nachtrust pakken. Piekeren over een vervelend gesprek met een collega is ook een belangrijke oorzaak van slaapproblemen.

Bron: Algemeen Dagblad

Korte werkdagen zorgen voor meer productiviteit

Vanuit verschillende hoeken komen geluiden dat korte werkweken bevorderend zijn voor de productiviteit. Twee van deze geluiden zijn afkomstig van Stewart Butterfield van zakelijke chatapp Slack en wetenschapper Cal Newport.

Volgens Butterfield zijn werknemers veel effectiever als zij om half zes naar huis gaan, maar wel hard werken gedurende de tijd dat ze op kantoor aanwezig zijn. Dit komt doordat mensen volgens hem maar 6 tot 8 uur actief kunnen nadenken op een dag.

Cal Newport is dit met hem eens. Hij noemt een korte tijd geconcentreerd werken “diep werk”. De grootste vijand van dit diep werk is volgens hem afleiding. Hier vallen onder andere e-mail en Facebook onder. Iemand moet zich compleet op één taak kunnen richten voor de beste resultaten.

Bron: Algemeen Dagblad

Weinig sociale contacten zijn gevaarlijk voor je lichaam

Eerder al kregen we het nieuws te horen dat langdurig zitten net zo schadelijk is als roken. Onlangs kwam uit een onderzoek naar voren dat het hebben van weinig sociale contacten mogelijk kan zorgen voor hartproblemen.

De onderzoekers ontdekten dat mensen met weinig sociale contacten relatief hoge gehaltes van fibrinogeen in hun bloed hebben. Dit is een eiwit dat belangrijk is voor het stollen van bloed. Ook het hebben van weinig sociale contacten is dus mogelijk even schadelijk als roken.

Het onderzoek is gedaan door onderzoekers van de Universiteit van Harvard.

Bron: The Telegraph

De oorzaak achter hoog cholesterol

Er wordt vaak gewaarschuwd dat een hoog cholesterol zorgt voor een groter risico op hart- en vaatziekten. Hoe werkt het mechanisme achter de toename van cholesterol?

Het blijkt dat vetweefsel een bepaald soort eiwit uitstoot. Dit eiwit verhoogt het LDL-cholesterol, ook wel ‘slecht’ cholesterol genoemd (in tegenstelling tot het ‘goede’ HDL-cholesterol). Het eiwit, genaamd resistine, bevordert de aanmaak van dit LDL-cholesterol in de lever. Ook zorgt het ervoor dat de lever het cholesterol  minder goed kan afbreken.

Toen men hier een paar jaar geleden achter kwam, werd dus weer eens bevestigd dat dik zijn zelf ongezond is. Er zijn mensen die denken dat alleen het ongezonde gedrag slecht is en dik zijn gewoon een gevolg is. Het vetweefsel zelf maakt echter het eiwit aan dat het cholesterol verhoogt. Een bijkomend nadeel is dat resistine het effect van statines blokkeert. En statines zijn de meest gebruikte medicijnen tegen een hoog cholesterol.

Bron: Nu.nl

’s Morgens vatbaarder voor virussen

Mogelijk zijn virussen gevaarlijker als men ’s ochtends wordt geïnfecteerd. Dit is de uitkomst van een onderzoek onder muizen in Australië.

Dit heeft alles te maken met de biologische klok. ’s Ochtends zijn de cellen van mensen actiever en dat is precies wat virussen nodig hebben om te groeien. In het onderzoek werden er muizen ’s ochtends en ’s avonds geïnfecteerd. De volgende dag bleken de muizen die ’s ochtends werden geïnfecteerd tien keer zo veel virusdeeltjes in hun lichaam te hebben als de andere groep.

De hoofdonderzoekster waarschuwt dat mensen die werken in ploegendiensten vooral moeten oppassen. Zij werken onregelmatig, waardoor de biologische klok verstoord raakt. Hierdoor hebben virussen de kans om sneller van de grond te komen.

Bron: Nu.nl

Nederlander loopt meer dan gedacht

Positief nieuws omtrent de vitaliteit van Nederlanders! We blijken met zijn allen ongeveer twee keer meer te lopen dan gedacht.

Volgens de cijfers van het CBS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu lopen de mensen in ons land gemiddeld 0,49 km per dag. Dit is in de werkelijkheid echter twee keer zo veel, want de stappen die men binnen en rond het huis zet, worden niet meegeteld. Dit heeft kennisplatform voor mobiliteit CROW-KpVV onderzocht. Nederlanders lopen eigenlijk ongeveer een kilometer per dag.

Volgens onderzoek Jurgen de Haan moet lopen dus serieuzer genomen worden. De helft van de Nederlanders heeft geen auto tot zijn beschikking. Zij zijn aangewezen op lopen en de fiets nemen om ergens te komen.

Bron: Nu.nl

Nederland eet maar niet gezonder

De organisatie Foodwatch stelt dat het kabinet niet is geslaagd om Nederlanders gezonder te laten eten. De partijen zijn verdeeld over hoe ze dit probleem moeten aanpakken.

Er is in 2014 met de voedingsindustrie afgesproken dat er in 2020 minder verzadigd vet, suiker en zout in het eten moet zitten. De beloften die toen zijn gemaakt, zijn volgens Foodwatch erg zwak. Ze worden hierdoor niet opgevolgd. Onlangs publiceerden de organisatie nog een rapport over ‘sluipsuiker’. In veel producten zit suiker, terwijl je het helemaal niet verwacht. Denk hierbij aan vlees en salades.

Een PvdA kamerlid stelde dat de afspraken inderdaad te soepel zijn. Ze moeten concreter worden gemaakt. Een VVD kamerlid vond juist dat het mensen hun eigen verantwoordelijkheid is of ze gezond of ongezond eten.

Bron: De Telegraaf

Helft Amerikaanse voedsel wordt verspild

Het verspillingsprobleem van voedsel is erg groot in de Verenigde Staten. Ruim de helft gaat de prullenbak in. Dit komt doordat Amerikanen graag willen dat hun eten perfect is.

Veel voedsel rot weg op het land, wordt gegeven aan het vee of wordt rechtstreeks naar de vuilstortplaats gebracht. Als het voedsel er niet perfect uitziet, willen de Amerikanen het over het algemeen niet eten. Buiten de velden strand het voedsel dan ook in de supermarkt, het restaurant of de koelkast.

Op deze manier wordt er ongeveer 60 miljoen ton voedsel in de prullenbak gegooid. Omgerekend is dit ongeveer 145 miljard euro. Dit is bijna net zoveel als dat er wél wordt gegeten.

Bron: De Telegraaf

Jongeren zitten het meest van iedereen

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar het zitgedrag van Nederlanders. Jongeren tussen de 12 en 20 jaar blijken het meest te zitten met gemiddeld 10,4 uur per dag.

Dat jongeren zoveel zitten, komt door het gebruik van de tablet of computer, schoolbezoek of het maken van huiswerk. Kinderen van 4 tot 12 zitten het minst met 7,3 uur per dag. Gekeken naar de gehele bevolking, zitten Nederlanders gemiddeld 8,7 uur per dag. In het weekend zitten de mensen het minst, maar dit geldt niet voor ouderen, omdat hij zij de gehele week gemiddeld 7,5 uur per dag zitten.

Het is gevaarlijk om veel te zitten, omdat langdurig zitten vervelende effecten op de gezondheid heeft. Het kan leiden tot overgewicht, diabetes type 2 en vervroegde sterfte. Dit kan zelfs als mensen wel voldoende sporten of bewegen.

Bron: Algemeen Dagblad

Mannen die te veel of te weinig slapen hebben groter risico op diabetes

Nederlandse onderzoekers hebben ontdekt dat mannen die gemiddeld minder of meer dan 7 uur per nacht slapen, meer kans hebben om diabetes te ontwikkelen.

Volgens de onderzoekers is slaap erg belangrijk voor het glucosemetabolisme. Zelfs als je verder gezond bent, kan langdurig slecht slapen schadelijke effecten op de gezondheid hebben.

Deze resultaten kwamen naar voren in een onderzoek onder 788 gezonde mannen uit 19 Europese landen. Bij de mannen die slecht sliepen bleken de cellen in het lichaam minder te reageren op insuline. Hierdoor verminderde de opname van glucose, wat het risico op diabetes vergroot.

Bron: The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism