In kleine stapjes naar een vitaler leven

Voor psycholoog Laurens, werkzaam als product owner bij Sense Health, is beweging erg belangrijk. Zodra hij een tijdje niet sport zit hij niet lekker in zijn vel. Drie keer in de week staat hij in de sportschool, en daarbuiten doet hij aan hardlopen.

Volgens onderzoek is een kantoorbaan ongezond en moet je in beweging komen. Laurens heeft ook een kantoorbaan, maar hij beweegt wel genoeg. Dit ligt meer aan Laurens dan aan de baan, maar er zijn mogelijkheden om meer te bewegen op je werk. Al loop je maar even naar je collega’s, of ga je in je pauze een blokje om. Het hoeven geen grote stappen te zijn, kleine zijn ook goed.

Mocht het meer bewegen op de werkvloer je nog niet lukken als bedrijf, dan heb je altijd Brightr nog. Dé app die jouw werknemers in kleine stapjes leidt tot een vitaler leven. Voor Laurens draagt de app vooral bij aan bewustwording, maar voor jou kan het zo maar a change of a lifetime betekenen.

Bron: Gastredactrice Nora de Koning van Hogeschool Rotterdam

Eén op de zes mensen in de EU heeft obesitas

Ongeveer de helft van de volwassenen in Europa is te dik en een op de zes heeft obesitas. Obesitas houdt in dat de mensen veel te dik zijn en een BMI hebben van meer dan 30.

De groep die het dikst is, zijn de ouderen. De jongeren hebben minder last van overgewicht. De reden is dat je gewoon dikker wordt naarmate je ouder wordt. Mensen eten dan meer dan hun lichaam nodig heeft. Het is wel zo dat als jongeren te dik zijn, ze later ook meer overgewicht zullen hebben.

Er is ook goed nieuws: Nederland zit in de top drie Europese landen met het minste overgewicht. De andere twee landen zijn Italië en Roemenië. De gegevens komen uit een onderzoek van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat.

Bron: AD.nl

Trampolinespringen net zo goed als hardlopen

Onderzoek van The American Council on Exercise heeft aangetoond dat trampolinespringen erg goed voor je is, ondanks dat het niet zo wordt ervaren. Trampolinespringen lijkt namelijk geen intense work-out te zijn.

De reden dat het niet zo intens aanvoelt, is waarschijnlijk omdat de schokken op worden gevangen door de trampoline. Normaal gesproken voelt je lichaam namelijk harde schokken als je bijvoorbeeld hardloopt.

De onderzoekers benadrukken dat veel mensen trampolinespringen als leuk ervaren. Dit overstijgt voor mensen het gevoel dat je hard aan het werk bent. Hierdoor voelt een work-out dus niet als een work-out.

Bron: Nu.nl

Jongeren zitten het meest van iedereen

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar het zitgedrag van Nederlanders. Jongeren tussen de 12 en 20 jaar blijken het meest te zitten met gemiddeld 10,4 uur per dag.

Dat jongeren zoveel zitten, komt door het gebruik van de tablet of computer, schoolbezoek of het maken van huiswerk. Kinderen van 4 tot 12 zitten het minst met 7,3 uur per dag. Gekeken naar de gehele bevolking, zitten Nederlanders gemiddeld 8,7 uur per dag. In het weekend zitten de mensen het minst, maar dit geldt niet voor ouderen, omdat hij zij de gehele week gemiddeld 7,5 uur per dag zitten.

Het is gevaarlijk om veel te zitten, omdat langdurig zitten vervelende effecten op de gezondheid heeft. Het kan leiden tot overgewicht, diabetes type 2 en vervroegde sterfte. Dit kan zelfs als mensen wel voldoende sporten of bewegen.

Bron: Algemeen Dagblad

Nederlanders volgen voedingsadviezen niet op

Er zijn veel Nederlanders die niet voldoen aan onder andere de beweegnorm en de Schijf van Vijf. Ondanks dat zijn acht op de tien Nederlanders tevreden over hun gezondheid.

Dit is opmerkelijk, omdat overgewicht volksziekte nummer één is. In de jaren 80 was nog een derde van de mensen te zwaar, maar nu is dat de helft. Dit gaat totaal in tegen alle adviezen. Deze zijn juist opgesteld, omdat veel mensen niet gezond zijn.

Het Voedingscentrum komt continu met initiatieven om mensen gezonder te laten eten. Eerder dit jaar kwam de organisatie met de nieuwe Schijf van Vijf, die gebaseerd is op het laatste wetenschappelijk onderzoek. Recentelijk presenteerde het Voedingscentrum ook een initiatief om suikerhoudende dranken uit de menu’s van scholen te weren.

Bron: De Telegraaf

Flexibel sporten wordt steeds populairder

Nederlanders gaan steeds minder naar sportclubs, maar juist wel naar sportevenementen. Ook wordt individueel sporten populairder. Mensen bepalen graag zelf met wie, wanneer en waar ze sporten.

De sportdeelname is nog steeds gelijk gebleven. De mensen zijn echter wel andere sporten gaan beoefenen. Dit heeft verschillende redenen, namelijk de vergrijzing, migratie en de groeiende vraag naar een gezamenlijke beleving.

Deze resultaten komen uit de Sport Toekomstverkenning van het RIVM en Sociaal en Cultureel Planbureau. Er kwam ook naar voren in het onderzoek dat het aantal mensen dat voldoet aan de beweegnorm licht zal stijgen tot 2030. Dit komt door de toenemende aandacht voor gezondheid en door de vergrijzing, omdat voor ouderen een lagere norm geldt.

Bron: SCP

Beter kennis onthouden door beweging

Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn er achter gekomen dat nieuwe kennis beter wordt onthouden door een aantal uur erna intensief te bewegen.

Voor het onderzoek zijn zeventig mensen onderzocht. Deze moesten de locatie van plaatjes op een beeldscherm onthouden. Daarna werden ze in drie groepen ingedeeld. Een groep ging meteen erna fietsen, een andere groep een paar uur erna en de laatste groep fietste niet. Het bleek dat de groep die een aantal uur erna ging fietsen veruit het beste de locaties van de plaatjes kon onthouden. Dit werd zowel bevestigd door middel van een geheugentest als een hersenscan.

Als je dingen wilt onthouden, spelen de stoffen dopamine en noradrenaline een rol. Deze stoffen komen ook vrij tijdens het sporten. Daarom waren de onderzoekers benieuwd naar wat er ging gebeuren.

Bron: Nu.nl

Mogelijke verlaging risico op dertien soorten kanker door voldoende beweging

Volgens een onderzoek van het National Cancer Institute is het zo dat het risico op verschillende soorten kanker vermindert naarmate een persoon meer beweegt.

De invloed die de mate van beweging heeft op een vorm van de ziekte, verschilt per vorm. De onderzoekers zijn er achter gekomen dat lichaamsbeweging voor dertien vormen een belangrijke factor is om het risico te verlagen.

Er zijn verschillende mogelijke redenen dat lichaamsbeweging zo een gunstige invloed heeft op de ziekte. Lichaamsbeweging houdt het aantal hormonen dat een relatie heeft met de ziekte in de hand en het houdt het insulineniveau in het lichaam onder controle. Daarnaast zorgt voldoende lichaamsbeweging dat het lichaam beter bestand is tegen oxidatieve stress, waardoor beschadigd DNA beter hersteld wordt.

Voor het onderzoek zijn de gegevens van 1,4 miljoen volwassen onderzocht. Deze gegevens komen uit verschillende studies tussen 1987 en 2004.

Bron: JAMA Internal Medicine

Hoe jonger, hoe minder vitaal

Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat de afgelopen generaties steeds ongezonder zijn geworden. Jonge mensen lopen meer risico op overgewicht en een hoge bloeddruk.

Jonge mensen zijn ongezonder dan hun ouders en zij zijn ook weer ongezonder dan hun vader en moeder. In het kader van het onderzoek is gekeken naar de gezondheidsproblemen van vier generaties. De oorzaken van het verschil in gezondheid zijn de veranderingen in de maatschappij in afgelopen decennia. Meer mensen pakken tegenwoordig de auto, ongezond eten is goedkoper en makkelijker verkrijgbaar en mensen zitten veel meer dan vroeger.

De gevolgen voor de maatschappij zijn groot. Overgewicht vergroot het risico op suikerziekte en hoge bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. Acht op de tien hart- en vaatziekten zijn overigens toe te schrijven aan een ongezonde leefstijl: een te hoge bloeddruk en cholesterol, overgewicht en roken. Als men 10 jaar achter elkaar gezond leeft, is het risico op hart- en vaatziekten zeven keer lager. Onder gezond wordt verstaan: niet roken, een gezond gewicht, een laag cholesterol-gehalte en een lage bloeddruk.

Bron: Ad.nl

Amsterdam geeft feedback over sport met technologie

De combinatie van technologie en vitaliteit wordt steeds populairder. De gemeente Amsterdam geeft sporters in de stad feedback door middel van zendertjes.

In samenwerking met onder andere de Hogeschool van Amsterdam heeft de gemeente zogenaamde ‘beacons’ opgehangen in lantaarnpalen. Deze beacons werken samen met een app. Sporters in de stad krijgen feedback over onder andere de afstand, de duur en de snelheid waarmee ze bewegen. De Hogeschool van Amsterdam wil onderzoeken of apps en sensoren kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van de hoeveelheid beweging van de inwoners. De beacons hangen op verschillende openbare plekken in de stad.

Veel mensen halen niet de bewegingsnorm van dertig minuten per dag. Met dit project hopen de partijen juist de mensen aan te spreken die weinig bewegen en ze zo meer richting de bewegingsnorm te sturen.

Bron: Nu.nl