Amsterdam gaat de strijd aan tegen eenzaamheid

In Amsterdam zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen. Een derde voelt zich ‘matig eenzaam’ en één op de tien voelt zich zelfs ‘ernstig eenzaam’.

Er wordt volgens onderzoek van de gemeente Amsterdam verwacht dat het aantal eenzame mensen verder zal toenemen. Om deze reden is besloten om maatregelen te treffen. Eenzame mensen hebben namelijk meer risico op gezondheidsproblemen, zoals depressie of hart- en vaatziekten.

De komende maand gaat een speciaal team het probleem verder onderzoeken. Er wordt verwacht dat zij aankomend voorjaar met te treffen maatregelen komen.

Bron: Nu.nl