Ruim miljoen Nederlanders had in 2014 depressie

Investeren in de mentale weerbaarheid van werknemers is belangrijk. Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over het aantal depressies dat Nederlanders hadden in 2014. Hieruit blijkt dat depressies veel voorkwamen.

Van de Nederlands van 12 jaar en ouder gaf acht procent aan vorig jaar last te hebben gehad van een depressie. Depressies kwamen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, respectievelijk negen en zes procent. In totaal hebben ruim een miljoen mensen hier last van gehad.

Laagopgeleide mensen hebben vaker last van een depressie dan hoopopgeleiden. Drie procent van de mensen met minimaal een HBO-master gaf aan vorig jaar een depressie te hebben gehad. Bij mensen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd, lag dit aantal vijf keer zo hoog.

Bron: CBS

Gelukkig zijn zorgt niet voor langer leven

Door gelukkig te zijn leef je niet langer en door ongelukkigheid leef je ook niet korter. Een studie onder een miljoen vrouwen heeft dit aangetoond.

Veel mensen geloven erin dat een ongelukkig bestaan door werk- of relatieproblemen ervoor kan zorgen dat je minder lang leeft. Er zijn zelfs onderzoeken verschenen die dit ondersteunen. In een recente grote studie is echter aangetoond dat een slechte gezondheid kan zorgen voor ongelukkigheid, maar dat dit andersom niet het geval is. In de tien jaar dat het onderzoek liep, is er geen verband gevonden dat ongelukkig zijn een effect heeft op de lengte van je leven. Het kan wel zo zijn dat ongelukkig zijn ervoor zorgt dat je eerder ongezond gedrag vertoont, maar op zichzelf heeft het geen effect.

Het onderzoek is onderdeel van het grote “UK Million Women” onderzoek, waarbij ook onder andere borstkanker wordt onderzocht. Dit onderzoek is in 1996 van start gegaan en de vrouwen die meedoen worden regelmatig uitgebreid ondervraagd en tot op de dag van vandaag gevolgd. De Universiteit van Oxford voert het onderzoek uit.

Bron: The Guardian

Vermoeidheid op de werkvloer is een probleem

Er wordt door bedrijven over het algemeen weinig aandacht besteed aan de gevaren van vermoeidheid op het werk. Vermoeidheid heeft echter grote gevolgen voor de gezondheid, veiligheid en productiviteit op de werkvloer.

Dat vermoeidheid gevaarlijk kan zijn, is in tal van onderzoeken bewezen. Australische onderzoekers kwamen erachter dat de symptomen overeenkomen met dronkenschap. Werknemers die 19 uur wakker zijn, hebben vergelijkbare symptomen met iemand met een bloedalcoholgehalte van 0,05%. Na 24 uur wordt dit zelfs ongeveer 0,1%, wat het wettelijke erkende niveau van dronkenschap is. Een ander onderzoek heeft aangetoond dat de lengte van een werkdag een direct verband heeft met de kans op een ongeluk. Na een werkdag van 10 uur neemt deze kans met zelfs 90% toe.

Een belangrijke oorzaak voor vermoeidheid bij werknemers zijn ploegendiensten, omdat het bioritme zich niet kan aanpassen. Een andere belangrijke factor is licht. Moderne werkplekken zijn vaak te donker en ’s avonds heeft men door het gebruik van beeldschermen veel toegang tot licht. Hierdoor raakt de biologische klok in de war. Vermoeidheid komt in Nederland veel voor: 22% van de werkbevolking geeft aan hier last van te hebben.

Het is dus belangrijk dat werkgevers aandacht geven aan dit probleem. Dit kan door de werknemers bewust te maken van de risico’s en door aanpassingen op de werkvloer, zoals goed verlichte werkruimtes. Werknemers kunnen zelf stappen nemen door de blootstelling aan licht in de avonduren te verminderen.

Bron: NVVK Info

Eenzaamheid net zo schadelijk als obesitas

Iedereen weet wel de dingen die je moet vermijden als je lang wilt leven, zoals roken, weinig slaap of ongezonde voeding. Eenzaamheid is echter ook schadelijk.

Onderzoeker Julianne Holt-Lunstand kwam achter dit verband en zegt dat eenzaamheid en sociaal isolement wat betreft ongezondheid zelfs in de buurt komen van obesitas. Het effect blijkt groter te zijn bij jongere mensen, want mensen onder de 65 jaar blijken een grotere kans te hebben om jong te sterven dan de oudere groep. Dit is onderzocht onder meer dan drie miljoen mensen.

Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland, omdat een kleine 40% van de volwassenen aangeeft zich eenzaam te voelen. Een op de drie mensen boven de 18 jaar voelt zich weleens eenzaam.

Nederlandse werknemer ervaart relatief weinig stress

Vergeleken met werknemers in andere landen in Europa, ervaren Nederlandse werknemers een stuk minder stress. Dat blijkt uit een onderzoek onder 11.000 mensen in acht Europese landen. In Nederland zijn 1.500 werknemers ondervraagd.

In Duitsland ervaart rond de vijftig procent van de werknemers stress en in Polen 54%. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar het ‘maar’ 35% van de werknemers zijn. Nederland scoort dus over het algemeen laag vergeleken met de andere landen.

In het onderzoek zijn ook andere cijfers over de Europese werkbevolking naar voren gekomen. Zie hiervoor de onderstaande infographic.

Gifographics top-5-workforce-trends-in-europe

Bron: ADP

Slapen zonder onderbrekingen is belangrijk

Het is niet alleen belangrijk hoe lang je slaapt, maar ook hoe vaak je wakker wordt. Acht uur slapen met onderbrekingen staat gelijk aan vier uur slapen zonder onderbrekingen, als er wordt gekeken naar de stemming en paraatheid de dag erna.

Deze resultaten zijn naar voren gekomen in een onderzoek van de Johns Hopkins University School of Medicine. Het onderzoek liet zien dat de stemming van mensen die ‘s nachts meerdere keren worden gewekt, sneller wordt aangetast dan die van mensen die laat naar bed gaan.

Tijdens het onderzoek was opvallend dat de stemming van de proefpersonen die laat naar bed gingen, binnen drie dagen stabiliseerde, terwijl de stemming van de proefpersonen die meerdere keren werden gewekt, relatief negatief bleef. Bij ouderen bleek de lengte van de slaap minder invloed te hebben op de stemming en paraatheid de volgende dag dan bij jongeren, maar ook bij hen was ononderbroken slaap een belangrijk punt.

Bron: The Wall Street Journal

Beweging en mentale stimulatie zorgt voor gezonde hersenen

Wandelen jouw werknemers in de pauze? Beweging heeft een positieve invloed op het geheugen en dertig minuten wandelen per dag heeft al een positief effect. Ook mentale stimulatie zorgt voor gezonde hersenen.

Sport zorgt ervoor dat je beter kunt plannen, maar een vereiste hierbij is wel dat de activiteit je hartritme verhoogt. Ook het aanleren van nieuwe bewegingen bevordert de werking van de hersenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een (nieuw) instrument leren bespelen of aan knutselen. Het leren van nieuwe vaardigheden is dus niet alleen leuk, maar ook nog goed voor je.

Naast beweging is stimulatie van de hersenen een belangrijke manier om de hersenen gezond te houden en met name je geheugen te verbeteren. Door bijvoorbeeld spellen te spelen en dingen te doen die je normaal niet doet, worden je hersenen uitgedaagd en blijven ze scherp. Zeker op latere leeftijd is dit belangrijk, omdat je hersenen al vanaf je twintigste langzaam achteruit gaan.

Bron: Plus Online

Vebego start met Brightr voor medewerkersvitaliteit

Binnenkort gaat Vebego aan de slag met Brightr. Vebego is een internationaal opererend familiebedrijf met 40.000 medewerkers. Zij is actief in de facility services, Products & Systems en de gezondheidszorg. De landen waarin het bedrijf opereert zijn Nederland, Duitsland, België en Zwitserland. Julie van Tuijl, projectmanager bij Vebego, licht Vebego’s visie op vitaliteitsmanagement toe en legt uit waarom ze juist voor Brightr hebben gekozen.

Duurzame organisatie

Duurzaamheid zit in het bloed van de organisatie. Als sinds de oprichting van Hago, het eerste bedrijf van Vebego, in 1943 ligt er een sterke nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aandacht voor mensen, zowel binnen als buiten het bedrijf, werd door oprichter Ton Goedmakers gezien als het recept voor zakelijk succes. Dit komt nog steeds terug in het hedendaagse personeelsbeleid.

“Vebego staat voor een grote uitdaging: het personeelsbestand krimpt en de populatie vergrijst. Investeren in de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers is om die reden van groot belang voor een duurzaam personeelsbestand,” aldus Julie. Vebego investeert al lange tijd in duurzame inzetbaarheid en sinds 2013 ook in vitaliteit met het programma “Gezond Vebego”. “Een tevreden, gezonde en vitale medewerker levert betere kwaliteit en een hogere productiviteit en dat heeft vervolgens een positief effect op de klant.” Uiteindelijk plukt ook de klant de vruchten van een vitale medewerker.

De organisatie ziet duurzaamheid als een rond verhaal. Het begint bij de medewerkers. “Vooruitgang start bij onze mensen. Wij geloven in het duurzaam ontwikkelen van onze mensen. Een deel van onze winst komt altijd weer terug in de ontwikkeling van hen.”

De keuze voor Brightr

Waarom heeft Vebego voor Brightr gekozen? “Brightr is een vitaliteitsprogramma gericht op het verbeteren van de geestelijke veerkracht, het creëren van gezonde gewoonten en het verbeteren van de creativiteit en productiviteit van medewerkers. Brightr stimuleert het aannemen van een gezondere leefstijl. Zodoende richt het zich op de langere termijn en dat heeft invloed op de grootte van het te bereiken effect. Dit sluit naadloos aan op de doelstellingen van Vebego en past in het programma “Gezond Vebego,” legt Julie uit. “Daarnaast vinden we de challenges interessant. Ondanks dat hier op zichzelf staande apps voor zijn, zit er bij Brightr een lange termijn gedachte achter, namelijk dat je stap voor stap werkt naar een duurzame gedragsverandering, dat geldt niet voor alle apps.

Vebego verwacht verschillende positieve effecten van het Brightr programma. “Als de medewerkers een gezondere leefstijl aannemen, vermindert dit het ziekteverzuim, verloop en de werkdruk. Tevens zal de productiviteit en de tevredenheid toenemen en dat heeft vervolgens een positief effect op de tevredenheid van de klant.

Verantwoordelijkheid voor vitaliteit

Als er gevraagd wordt naar de verdeling van verantwoordelijkheid tussen werkgever en medewerker met betrekking tot vitaliteit zegt Julie: “Als werkgever kun je op het gebied van vitaliteit twee dingen doen: niets doen of als goede werkgever vanuit een intrinsieke motivatie een pro actief beleid voeren dat goed is voor mens en bedrijf. Vebego heeft voor dit laatste gekozen. Als werkgever kun je de medewerker hierin faciliteren, echter het is aan de medewerker zelf of deze hierin de verantwoordelijkheid neemt.”

Vebego hecht dus veel waarde aan de medewerkers en ziet hen als de belangrijkste factor in de dienstverlening die het bedrijf aanbiedt. Vebego geeft hen de gelegenheid om te ontwikkelen en op het gebied van vitaliteit binnenkort met behulp van Brightr. Het vitaliteitsbeleid is gericht op een duurzame verandering van gedrag en richt zich dus op de lange termijn.

Week van de werkstress

Meer dan een miljoen mensen hebben last van stress op het werk. Dit kan leiden tot werkgerelateerde psychische ziektes of een burn-out. Deze week was het de Week van de Werkstress en stonden er meer dan honderd grote en kleine Nederlandse bedrijven stil bij werkstress en deelden hun aanpak en organiseerden activiteiten voor hun werknemers.

Vooral jonge werknemers hebben last van werkstress. De oorzaken hiervan zijn te hoge eisen, emotioneel zwaar werk en pesten. Docenten hebben het meest last van klachten die gepaard gaan met werkstress. Praten met collega’s lijkt de beste oplossing te zijn om het hoofd te bieden aan werkstress.

Op Facebook is een werkstresstest te vinden, waar je aan mee kunt doen.

Bron: Duurzameinzetbaarheid.nl & NOS

De landbouw heeft de meeste bedrijfsongevallen

Het CBS heeft een rapport gepubliceerd waarin staat beschreven wat de gevaarlijkste beroepen zijn. De landbouw, horeca en bouwnijverheid zijn de sectoren waarin de grootste kans is op een bedrijfsongeval.

Het afgelopen jaar hadden 6-7 op 100 mensen in deze sectoren te maken met letsel door een ongeval. Het gemiddelde over alle sectoren is 3,4. De helft van de gevallen leidt niet tot verzuim. Opvallend hierbij is dat het in de horeca vaak niet tot verzuim komt.

Bedrijfsongevallen kunnen ook leiden tot geestelijke letsel. Dit komt vaak voor in de zorg. Medewerkers worden bijvoorbeeld geschopt of gebeten. Lichamelijk letsel dat ernstig is, komt vaker voor dan geestelijk letsel dat ernstig is.

Bron: CBS