Helft Amerikaanse voedsel wordt verspild

Het verspillingsprobleem van voedsel is erg groot in de Verenigde Staten. Ruim de helft gaat de prullenbak in. Dit komt doordat Amerikanen graag willen dat hun eten perfect is.

Veel voedsel rot weg op het land, wordt gegeven aan het vee of wordt rechtstreeks naar de vuilstortplaats gebracht. Als het voedsel er niet perfect uitziet, willen de Amerikanen het over het algemeen niet eten. Buiten de velden strand het voedsel dan ook in de supermarkt, het restaurant of de koelkast.

Op deze manier wordt er ongeveer 60 miljoen ton voedsel in de prullenbak gegooid. Omgerekend is dit ongeveer 145 miljard euro. Dit is bijna net zoveel als dat er wél wordt gegeten.

Bron: De Telegraaf

Jongeren zitten het meest van iedereen

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar het zitgedrag van Nederlanders. Jongeren tussen de 12 en 20 jaar blijken het meest te zitten met gemiddeld 10,4 uur per dag.

Dat jongeren zoveel zitten, komt door het gebruik van de tablet of computer, schoolbezoek of het maken van huiswerk. Kinderen van 4 tot 12 zitten het minst met 7,3 uur per dag. Gekeken naar de gehele bevolking, zitten Nederlanders gemiddeld 8,7 uur per dag. In het weekend zitten de mensen het minst, maar dit geldt niet voor ouderen, omdat hij zij de gehele week gemiddeld 7,5 uur per dag zitten.

Het is gevaarlijk om veel te zitten, omdat langdurig zitten vervelende effecten op de gezondheid heeft. Het kan leiden tot overgewicht, diabetes type 2 en vervroegde sterfte. Dit kan zelfs als mensen wel voldoende sporten of bewegen.

Bron: Algemeen Dagblad

Nederlanders volgen voedingsadviezen niet op

Er zijn veel Nederlanders die niet voldoen aan onder andere de beweegnorm en de Schijf van Vijf. Ondanks dat zijn acht op de tien Nederlanders tevreden over hun gezondheid.

Dit is opmerkelijk, omdat overgewicht volksziekte nummer één is. In de jaren 80 was nog een derde van de mensen te zwaar, maar nu is dat de helft. Dit gaat totaal in tegen alle adviezen. Deze zijn juist opgesteld, omdat veel mensen niet gezond zijn.

Het Voedingscentrum komt continu met initiatieven om mensen gezonder te laten eten. Eerder dit jaar kwam de organisatie met de nieuwe Schijf van Vijf, die gebaseerd is op het laatste wetenschappelijk onderzoek. Recentelijk presenteerde het Voedingscentrum ook een initiatief om suikerhoudende dranken uit de menu’s van scholen te weren.

Bron: De Telegraaf

Mannen die te veel of te weinig slapen hebben groter risico op diabetes

Nederlandse onderzoekers hebben ontdekt dat mannen die gemiddeld minder of meer dan 7 uur per nacht slapen, meer kans hebben om diabetes te ontwikkelen.

Volgens de onderzoekers is slaap erg belangrijk voor het glucosemetabolisme. Zelfs als je verder gezond bent, kan langdurig slecht slapen schadelijke effecten op de gezondheid hebben.

Deze resultaten kwamen naar voren in een onderzoek onder 788 gezonde mannen uit 19 Europese landen. Bij de mannen die slecht sliepen bleken de cellen in het lichaam minder te reageren op insuline. Hierdoor verminderde de opname van glucose, wat het risico op diabetes vergroot.

Bron: The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

Flexibel sporten wordt steeds populairder

Nederlanders gaan steeds minder naar sportclubs, maar juist wel naar sportevenementen. Ook wordt individueel sporten populairder. Mensen bepalen graag zelf met wie, wanneer en waar ze sporten.

De sportdeelname is nog steeds gelijk gebleven. De mensen zijn echter wel andere sporten gaan beoefenen. Dit heeft verschillende redenen, namelijk de vergrijzing, migratie en de groeiende vraag naar een gezamenlijke beleving.

Deze resultaten komen uit de Sport Toekomstverkenning van het RIVM en Sociaal en Cultureel Planbureau. Er kwam ook naar voren in het onderzoek dat het aantal mensen dat voldoet aan de beweegnorm licht zal stijgen tot 2030. Dit komt door de toenemende aandacht voor gezondheid en door de vergrijzing, omdat voor ouderen een lagere norm geldt.

Bron: SCP

Steekproef: Nederlandse bedrijven doen te weinig aan hoge werkdruk

De Inspectie SZW vindt dat Nederlandse bedrijven hoge werkdruk slecht aanpakken. Om deze reden moeten werkgevers, werknemers en deskundigen samen aan de slag gaan om dit probleem effectiever tegen te gaan.

De inspectie heeft 81 organisaties onderzocht. Hierbij keken ze naar twee dingen, namelijk of de oorzaken van de hoge werkdruk bekend waren en of de bedrijven genoeg deden om dit te voorkomen. Er werden in totaal 102 overtredingen gevonden bij 54 bedrijven.

Een hoge werkdruk is niet het enige waar de bedrijven weinig aan doen. Ook zijn de arbeidstijden te lang en schiet voorlichting tegen agressie tekort. Daarnaast zijn werkplekken onveilig en wordt de fysieke belasting van werknemers slecht beoordeeld.

Bron: De Telegraaf

Waarom werkt PostNL met Brightr aan de vitaliteit van de werknemers?

PostNL vindt de ontwikkeling van de werknemers belangrijk, zowel op professioneel als vitaal gebied. PostNL is al langer bezig met het thema vitaliteit in de vorm van e-learning cursussen en opleidingen. Door in samenwerking met het O&O fonds Post & Koeriers een pilot met Brightr te starten, wil het bedrijf de werknemers echt in beweging krijgen.

Tijdens de pilot met Brightr bij PostNL strijden twee groepen werknemers uit Roosendaal en Breda tegen elkaar. Dit doen ze op het gebied van lichaamsbeweging, slaap en mentale weerbaarheid. Op basis van de groepsscore reizen ze virtuele kilometers rond de wereld. Het team dat als eerst de wereld rond reist, wint.

Mirjam van Lunen, verantwoordelijk voor het vitaliteitsbeleid binnen PostNL, is van mening dat werken aan vitaliteit positief moet bijdragen aan het leven van de werknemer. “Een belangrijk doel van de pilot is om te zien hoe de werknemers hier tegenover staan. Het belangrijkste is dat de werknemers er plezier in hebben en bewust worden van de voordelen van gezonder leven.”

Brian Veerkamp van Wecreate Consulting adviseert PostNL in opdracht van het O&O fonds Post & Koeriers. Hij is het met Mirjam eens en voegt toe: “Daarnaast is het voor de gehele sector belangrijk dat mensen gebonden blijven aan het werk. Het is ook in het belang van de werknemers zelf dat zij gezond blijven, want iedereen moet straks langer doorwerken. Hier willen wij graag in faciliteren.”

Dit brengt ons op de volgende vraag, namelijk hoe ziet PostNL de verdeling van de verantwoordelijkheid omtrent gezond gedrag? Mirjam: “Wij zeggen niet dat de werknemer ‘s ochtends een boterham moet eten. De privétijd is echt van de werknemer zelf. Echter, we snappen wel het belang van gezond leven en we willen de werknemer hierin ondersteunen. Daarom helpen we de werknemer bewust te worden en bieden we handvatten aan om op een leuke manier aan de slag te gaan met vitaliteit.”

Maar op het eerste gezicht lijkt postbezorger een heel gezond beroep, zeker vergeleken met werknemers die de hele dag op een kantoor werken. Je kunt je dus afvragen waarom investeren in vitaliteit dan toch zo belangrijk is. “Postbezorgers hebben veel te maken met veranderingen en dat vraagt om aanpassingsvermogen. Hier komt een stukje mentale weerbaarheid bij kijken.” aldus Mirjam.

Ook Brian vindt het mentale aspect een belangrijk punt: “Binnen duurzame inzetbaarheid hebben we twee belangrijk begrippen: De eerste is ‘fit’. Dit staat voor lichamelijk fit, maar ook voor “passend”. Het tweede begrip is ‘bewegen’. Hierbij gaat het om fysiek en mentaal in beweging blijven. Waarbij fysiek belangrijk is voor de gezondheid en het mentale aspect betrekking heeft op de loopbaan van de werknemer (namelijk om geboeid te blijven door het werk).”

Een werknemer moet zich op zijn plek voelen binnen het bedrijf en voelen dat hij het werk aankan. Brian vervolgt: “We hebben voor de pilot begon een 0-meting gedaan en daarin gaven werknemers aan persoonlijke doelstellingen te hebben om bijvoorbeeld af te vallen. Er is binnen de sector dus ook behoefte aan een fysiek gezonder leven.”

Brightr is één van de drie pilots waar PostNL momenteel mee experimenteert. “Het doel van de pilots is om te kijken of onze werknemers interesse hebben in deze vorm van ondersteuning. En natuurlijk willen we zien welke pilot het beste werkt.” zegt Mirjam. Brian: “Het verbeteren van de vitaliteit is niet direct een doel op deze korte termijn, maar we willen wel een stukje bewustzijn creëren bij de werknemers. Hier begint het uiteindelijk mee.”

Mirjam van Lunen
Mirjam van Lunen, PostNL
Brian Veerkamp
Brian Veerkamp, Wecreate Consulting

Beter kennis onthouden door beweging

Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn er achter gekomen dat nieuwe kennis beter wordt onthouden door een aantal uur erna intensief te bewegen.

Voor het onderzoek zijn zeventig mensen onderzocht. Deze moesten de locatie van plaatjes op een beeldscherm onthouden. Daarna werden ze in drie groepen ingedeeld. Een groep ging meteen erna fietsen, een andere groep een paar uur erna en de laatste groep fietste niet. Het bleek dat de groep die een aantal uur erna ging fietsen veruit het beste de locaties van de plaatjes kon onthouden. Dit werd zowel bevestigd door middel van een geheugentest als een hersenscan.

Als je dingen wilt onthouden, spelen de stoffen dopamine en noradrenaline een rol. Deze stoffen komen ook vrij tijdens het sporten. Daarom waren de onderzoekers benieuwd naar wat er ging gebeuren.

Bron: Nu.nl

Philadelphia eerste grote Amerikaanse stad met frisdrankbelasting

Volgend jaar wordt Philadelphia de eerste grote Amerikaanse stad die belasting invoert op suiker- en zoetstofhoudende frisdranken. Hierdoor stijgt de prijs van een blikje frisdrank met ongeveer 15 cent.

Het is al twee keer eerder geprobeerd om de wet in te voeren, maar dat lukte niet. Deze keer lukte het wel, omdat de nadruk niet werd gelegd op de verbetering van de volksgezondheid, maar op de potentiële inkomsten door de belastingheffing.

Deze nieuwe insteek kan bepalend zijn voor het verloop van de frisdrankbelasting in de rest van het land. Als deze insteek ook in andere steden wordt gebruikt, zou de frisdrankbelasting meer kans hebben. Dit komt doordat de geschiedenis heeft laten zien dat Amerikanen niet graag opgelegd krijgen wat gezond voor ze is.

Bron: Trouw

Waarom zouden werknemers aan krachttraining doen?

Er zijn veel manieren voor werknemers om gezonder te worden. Door krachttraining bouw je niet alleen meer spieren op, maar er zijn veel andere manieren waarop deze training bijdraagt aan de gezondheid.

Krachttraining doet onder meer de volgende dingen:

  • De stofwisseling wordt verbeterd;
  • Osteoporose kan worden voorkomen;
  • Blessures worden voorkomen;
  • De flexibiliteit wordt verhoogd;
  • Snelle vezels worden versterkt;
  • Het is goed voor je hersenen en geheugen.

Het zorgt er dus voor dat zowel je lichaam als je geest sterker worden. De kans op verzuim wordt dan minder groot. Je hoeft krachttraining overigens niet in de sportschool te doen. Als je thuis (of op kantoor!) gebruik maakt van je lichaamsgewicht en een paar dumbells en een halterbankje haalt, kun je zo aan de slag!

Bron: Gezondheidsnet