Amsterdam gaat de strijd aan tegen eenzaamheid

In Amsterdam zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen. Een derde voelt zich ‘matig eenzaam’ en één op de tien voelt zich zelfs ‘ernstig eenzaam’.

Er wordt volgens onderzoek van de gemeente Amsterdam verwacht dat het aantal eenzame mensen verder zal toenemen. Om deze reden is besloten om maatregelen te treffen. Eenzame mensen hebben namelijk meer risico op gezondheidsproblemen, zoals depressie of hart- en vaatziekten.

De komende maand gaat een speciaal team het probleem verder onderzoeken. Er wordt verwacht dat zij aankomend voorjaar met te treffen maatregelen komen.

Bron: Nu.nl

Mannen zijn vaker eenzaam dan vrouwen

In 2015 hebben 550.000 Nederlanders aangegeven zich eenzaam te voelen. Hiervan was de meerderheid man.

Het grootste verschil ligt in de leeftijdsgroep tussen de 45 en 65 jaar. Hierbinnen geeft zeven procent van de mannen en vier procent van de vrouwen aan zich eenzaam te voelen. Van de eenzame mannen is achttien procent alleenstaand.

Oudere mensen zijn over het algemeen eenzamer dan jongeren. Van de mensen van 75 jaar en ouder geeft zeven procent (70.000 mensen) aan zich eenzaam te voelen. Onder de 15 tot 25 jarigen is dit twee procent. Dit heeft volgens het CBS, dat het onderzoek uitvoerde, te maken met de gezondheid. Ouderen zijn minder mobiel en dus minder makkelijk in staat om contact op te zoeken.

Bron: Nu.nl

Weinig sociale contacten zijn gevaarlijk voor je lichaam

Eerder al kregen we het nieuws te horen dat langdurig zitten net zo schadelijk is als roken. Onlangs kwam uit een onderzoek naar voren dat het hebben van weinig sociale contacten mogelijk kan zorgen voor hartproblemen.

De onderzoekers ontdekten dat mensen met weinig sociale contacten relatief hoge gehaltes van fibrinogeen in hun bloed hebben. Dit is een eiwit dat belangrijk is voor het stollen van bloed. Ook het hebben van weinig sociale contacten is dus mogelijk even schadelijk als roken.

Het onderzoek is gedaan door onderzoekers van de Universiteit van Harvard.

Bron: The Telegraph