Bewegen met Pokémon Go?

Volgens een studie naar de gezondheidseffecten van de smartphone-game Pokémon Go, heeft het spel gemiddeld geen langdurig effect op de activiteit van spelers.

Uit de data blijkt dat het aantal gelopen stappen van mensen deze zomer toenam, vlak nadat Pokémon Go in de App Store verscheen. Mensen die het spel niet hadden geïnstalleerd, liepen nog steeds even veel stappen als daarvoor.

Na vier weken was de toename in gelopen stappen echter gehalveerd. Na in totaal zes weken was de toename in activiteit nagenoeg verdwenen.

Bron: Harvard School of Public Health 

Vrouwen vaker last van eetstoornis dan mannen

Vrouwen ontwikkelen vaker een eetstoornis dan mannen. Mogelijk komt dit doordat vrouwen meer hersenactiviteit hebben in gebieden die verband houden met een negatief zelfbeeld.

Tijdens het onderzoek werd gebruikt gemaakt van virtual reality. De lichamen van zestien mannen en vrouwen werden dikker of dunner gemaakt dan in het echt. Ondertussen werd de hersenactiviteit van de deelnemers gemeten.

Wanneer de deelnemers hun lichaam als dikker zagen, werd er meer activiteit gemeten in de hersengebieden geassocieerd met emotie. Bij vrouwen was dit effect sterker.

De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen bij het verklaren van een neurobiologische onderbouwing voor eetstoornissen en de kwetsbaarheid bij vrouwen. Het onderzoek werd gepubliceerd in het Oxford Journal.

Bron: Oxford Journal

Het leger gaat aan de slag met yoga

Het Nederlandse leger introduceert yoga als een manier om om te gaan met traumatische ervaringen.

Het leger wil hiermee onderzoeken of de methode werkt. Een yogaleraar gaat sportinstructeurs opleiden om les te kunnen geven, zodat zij dit mee kunnen nemen in de sportlessen. In de eerste instantie is er al veel animo.

Ondanks dat niet iedereen in het Nederlandse leger erop zit te wachten – een onderofficier twitterde er iets negatiefs over – zijn er ook positieve geluiden. Yoga wordt al voor langere tijd ingezet in het Amerikaanse en Engelse leger. Daar geeft men aan dat de militairen leniger worden en dat dat verwondingen helpt voorkomen. Ook maakt meditatie de soldaten mentaal sterker.

Bron: Algemeen Dagblad

Trampolinespringen net zo goed als hardlopen

Onderzoek van The American Council on Exercise heeft aangetoond dat trampolinespringen erg goed voor je is, ondanks dat het niet zo wordt ervaren. Trampolinespringen lijkt namelijk geen intense work-out te zijn.

De reden dat het niet zo intens aanvoelt, is waarschijnlijk omdat de schokken op worden gevangen door de trampoline. Normaal gesproken voelt je lichaam namelijk harde schokken als je bijvoorbeeld hardloopt.

De onderzoekers benadrukken dat veel mensen trampolinespringen als leuk ervaren. Dit overstijgt voor mensen het gevoel dat je hard aan het werk bent. Hierdoor voelt een work-out dus niet als een work-out.

Bron: Nu.nl

De oorzaak achter hoog cholesterol

Er wordt vaak gewaarschuwd dat een hoog cholesterol zorgt voor een groter risico op hart- en vaatziekten. Hoe werkt het mechanisme achter de toename van cholesterol?

Het blijkt dat vetweefsel een bepaald soort eiwit uitstoot. Dit eiwit verhoogt het LDL-cholesterol, ook wel ‘slecht’ cholesterol genoemd (in tegenstelling tot het ‘goede’ HDL-cholesterol). Het eiwit, genaamd resistine, bevordert de aanmaak van dit LDL-cholesterol in de lever. Ook zorgt het ervoor dat de lever het cholesterol  minder goed kan afbreken.

Toen men hier een paar jaar geleden achter kwam, werd dus weer eens bevestigd dat dik zijn zelf ongezond is. Er zijn mensen die denken dat alleen het ongezonde gedrag slecht is en dik zijn gewoon een gevolg is. Het vetweefsel zelf maakt echter het eiwit aan dat het cholesterol verhoogt. Een bijkomend nadeel is dat resistine het effect van statines blokkeert. En statines zijn de meest gebruikte medicijnen tegen een hoog cholesterol.

Bron: Nu.nl

Nederlander loopt meer dan gedacht

Positief nieuws omtrent de vitaliteit van Nederlanders! We blijken met zijn allen ongeveer twee keer meer te lopen dan gedacht.

Volgens de cijfers van het CBS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu lopen de mensen in ons land gemiddeld 0,49 km per dag. Dit is in de werkelijkheid echter twee keer zo veel, want de stappen die men binnen en rond het huis zet, worden niet meegeteld. Dit heeft kennisplatform voor mobiliteit CROW-KpVV onderzocht. Nederlanders lopen eigenlijk ongeveer een kilometer per dag.

Volgens onderzoek Jurgen de Haan moet lopen dus serieuzer genomen worden. De helft van de Nederlanders heeft geen auto tot zijn beschikking. Zij zijn aangewezen op lopen en de fiets nemen om ergens te komen.

Bron: Nu.nl

Nederland eet maar niet gezonder

De organisatie Foodwatch stelt dat het kabinet niet is geslaagd om Nederlanders gezonder te laten eten. De partijen zijn verdeeld over hoe ze dit probleem moeten aanpakken.

Er is in 2014 met de voedingsindustrie afgesproken dat er in 2020 minder verzadigd vet, suiker en zout in het eten moet zitten. De beloften die toen zijn gemaakt, zijn volgens Foodwatch erg zwak. Ze worden hierdoor niet opgevolgd. Onlangs publiceerden de organisatie nog een rapport over ‘sluipsuiker’. In veel producten zit suiker, terwijl je het helemaal niet verwacht. Denk hierbij aan vlees en salades.

Een PvdA kamerlid stelde dat de afspraken inderdaad te soepel zijn. Ze moeten concreter worden gemaakt. Een VVD kamerlid vond juist dat het mensen hun eigen verantwoordelijkheid is of ze gezond of ongezond eten.

Bron: De Telegraaf

Helft Amerikaanse voedsel wordt verspild

Het verspillingsprobleem van voedsel is erg groot in de Verenigde Staten. Ruim de helft gaat de prullenbak in. Dit komt doordat Amerikanen graag willen dat hun eten perfect is.

Veel voedsel rot weg op het land, wordt gegeven aan het vee of wordt rechtstreeks naar de vuilstortplaats gebracht. Als het voedsel er niet perfect uitziet, willen de Amerikanen het over het algemeen niet eten. Buiten de velden strand het voedsel dan ook in de supermarkt, het restaurant of de koelkast.

Op deze manier wordt er ongeveer 60 miljoen ton voedsel in de prullenbak gegooid. Omgerekend is dit ongeveer 145 miljard euro. Dit is bijna net zoveel als dat er wél wordt gegeten.

Bron: De Telegraaf

Philadelphia eerste grote Amerikaanse stad met frisdrankbelasting

Volgend jaar wordt Philadelphia de eerste grote Amerikaanse stad die belasting invoert op suiker- en zoetstofhoudende frisdranken. Hierdoor stijgt de prijs van een blikje frisdrank met ongeveer 15 cent.

Het is al twee keer eerder geprobeerd om de wet in te voeren, maar dat lukte niet. Deze keer lukte het wel, omdat de nadruk niet werd gelegd op de verbetering van de volksgezondheid, maar op de potentiële inkomsten door de belastingheffing.

Deze nieuwe insteek kan bepalend zijn voor het verloop van de frisdrankbelasting in de rest van het land. Als deze insteek ook in andere steden wordt gebruikt, zou de frisdrankbelasting meer kans hebben. Dit komt doordat de geschiedenis heeft laten zien dat Amerikanen niet graag opgelegd krijgen wat gezond voor ze is.

Bron: Trouw

Vetarm dieet niet effectiever dan dieet zonder beperkte calorie-inname

Een vetarm dieet leidt niet tot meer gewichtsafname dan een dieet zonder beperkte inname van calorieën, waarbij gezonde vetten worden geconsumeerd. Dit kwam naar voren in een onderzoek van de Universiteit van Barcelona.

Volgens de onderzoekers is het voor veel mensen niet duidelijk welke voeding nou precies gezond is. Vetarme producten hebben de reputatie goed te zijn voor gezondheid, terwijl producten met gezonde vetten, zoals plantaardige oliën en noten, gezien worden als ongezond.

Voor het onderzoek zijn 7.447 mensen tussen de 55 en 80 jaar oud onderzocht. Het onderzoek vond plaats tussen 2003 en 2010.

Bron: The Lancet Diabetes & Endocrinology