Snel een shift maken naar gezonde onregelmatige diensten?


Probeer dan ons 10-weekse gezondheidsprogramma.

Waarom dit programma?

Omdat we weten dat het werken in de nacht, op avonden of in het weekend de biologische klok ernstig verstoort. En dan zijn er ook nog de roosterveranderingen. Daarom merken we de behoefte aan een programma dat deze medewerkers veerkrachtig maakt!

1

Inventarisatie huidige situatie vitaliteitsmanagement


De experts van Sense Health gaan uw organisatie in en bepalen de startsituatie.

2

Workshops voor werknemers


Wij geven workshops, zodat uw werknemers zich bewust raken van de gevolgen van onregelmatig werken. Tevens krijgen ze handvatten hoe er mee om te gaan.

3

Speciale workshop voor leidinggevenden


In deze workshop leert u wat u kunt doen om uw medewerkers handvatten te geven en zo lang mogelijk inzetbaar te houden. 

4

Themaweken op basis van ‘Nudging-theory’


Uiteindelijk gaat het erom dat uw medewerkers zelf de goede keuzes moeten maken ten aanzien van de onregelmatige werktijden. Deze keuzes kunnen we echter wel beïnvloeden door het toepassen van ‘nudging’.

5

On-site spreekuren met leefstijl specialist


Wij hebben specialisten in dienst op het gebied van een gezonde leefstijl. Deze specialisten zetten we bij u op locatie in om maatwerk adviezen te geven aan uw medewerkers.

6

Opzetten Vitality werkgroep


Duurzame inzetbaarheid moet ook echt duurzaam zijn. Daarom zetten we samen met u een Vitality werkgroep op, die erop gericht is initiatieven te blijven ontplooien zodat de aandacht voor dit onderwerp blijvend is.

7

Effectmeting en adviesrapport


Het 10-weekse programma sluiten we af met een effectmeting: wat heeft het uw organisatie opgeleverd? Dit vormt ook onderdeel van het adviesrapport dat wij voor u schrijven, waarin praktische aanbevelingen staan voor uw organisatie.

Laat ons u het werk uit handen nemen!


Bel of mail onze vitaliteitsadviseur Jelte Tempelaars.

Telefoon: 010 3030 600

Email: [email protected]

De energie vasthouden?

Het programma wordt ondersteund door onze app 'Brightr Shift'!


Lees hier meer over deze app speciaal ontwikkeld voor medewerkers met onregelmatige werktijden.

Programma voor de helft van de prijs?

Wij kunnen ism uw sector O&O fonds een ESF subsidie-aanvraag doen. Vraag Jelte naar de voorwaarden.